Oletko koskaan miettinyt, että kuka johtaa sinun varallisuuttasi? Kenellä on kootusti kaikki tiedot eri omaisuuslajeistasi, kuka tietää euron tarkkuudella voitot ja tappiot, sijoitukset asuntoihin, osakkeisiin, rahastoihin, metsään ja niin edelleen? Sehän on tietysti verottaja.

Olisiko mukavaa, että voisit itse johtaa sinun omaa varallisuuttasi?

Tässä kohtaa on ehkä hyvä pysähtyä hetkeksi ja miettiä, mitä tarkoitetaan johtamisella. Tästä voi olla monenlaisia näkemyksiä. Hyyrassa johtaminen mielletään proaktiiviseksi toiminnaksi, joka perustuu oikeaan tietoon ja sen avulla tehtyihin päätöksiin. Siihen liittyy myös tiedon hallintaa ja kokonaiskuva tarkasteltavasta asiasta, tässä tilanteessa varallisuudesta. Kaikkea ei tarvitse eikä pidäkään tietää ja muistaa eurolleen, mutta pitää tietää, mistä tieto löytyy nopeasti ja miten se vaikuttaa tuleviin päätöksiin.

Veroilmoituksen lukeminen ja siitä johtopäätösten teko ei ole johtamista, se on reagointia. Verotustiedot perustuvat aina menneeseen ja ovat toki hyvä työkalu oman talouden seurantaan. Rahastoja ja osakesijoituksia on helppo seurata niille tarkoitetuilla palveluntarjoajien sovelluksilla. Muu omaisuus, kuten kiinteistöt, asunnot, metsä, veneet tai vaikka raaka-aineet ovatkin toinen lukunsa. Niistä voi pitää listaa excelissä, niin kuin varmasti moni tekeekin, mutta jälleen kerran se on seurantaa, ei proaktiivista johtamista. Lisäksi, kuten edellisessä blogissamme mainittu, excel sisältää vain sinun oman datan, sen avulla et voi vertailla tai tehdä laajempia analyysejä muiden dataan. On myös hankalaa ostaa palveluita, joissa joku tekee kattavan analyysin varallisuudestasi, jos data on hyvin hajallaan tai puutteellista.

Digitalisaatio muuttaa onneksi myös varallisuuden johtamisen kenttää. Tämäkään ei luonnollisesti tapahdu hetkessä, mutta eri omaisuuslajeille alkaa olla jo digitaalisia palveluita, joissa voi vähintäänkin hallinnoida ja kerätä tietoa yhteen. Varallisuuden johtamiseen ja hoitoon liittyy hyvin olennaisesti myös pankit ja he tietenkin haluavat pitää kiinni asiakkaistaan ja näyttävät hallinnoimaansa dataa vain omissa sovelluksissaan. On siis mielenkiintoista nähdä, miten alustatalous ja ekosysteemiajattelu tulevat muuttamaan tätä kenttää. Hyyrassa me ainakin vahvasti uskomme siihen, että jokaisen pitäisi voida johtaa omaa varallisuuttaan ja siksi rakennamme koko ajan kattavampaa palvelua asuntovarallisuuden johtamiseen ja tutkimme uteliaasti erilaisia kumppanuusmalleja, arvonvaihdantaa ja datan hyödyntämistä yhdessä.

Loppuun kysymys sinulle asuntosijoittaja.

Seuraatko sinä johtajaa ja vai johdatko seuraajaa?