Anna asuntosijoittaja ja ajansäästö

Anna Asuntosijoittaja on sijoittanut asuntoihin kymmenen vuoden ajan, ja hän on kerännyt salkkuunsa 10 asuntoa. Annalle sijoitusasunnot ovat passiivista tuloa ja hän odottaa kohteiltaan hyvää tuottoa. Anna haluaa hallinnoida asuntoihin liittyvät asiat itse, koska ulospäinsuuntautuneena ihmisenä hän myös tykkää tavata vuokralaisensa ja hän haluaa olla hyvä vuokranantaja. Annalla on kuitenkin vaativa työ ja paljon harrastuksia, joten hän ei kaipaa asunnoistaan ylimääräistä stressiä. Sitä hän on kuitenkin joutunut kokemaan. Annan haasteet asuntosijoittajana ovat:

 • Jokaisessa asunnossa on eri vuokranmaksupäivät ja osa vuokrista tulee useassa osassa eri maksajilta.
 • Yksi vuokralainen jätti toistuvasti vuokria rästiin ja perintä oli todella kuluttavaa.
 • Anna on periaatteessa hyvin järjestelmällinen, mutta silti häneltä puuttuu kokonaiskuva asuntosalkustaan ja erityisesti veroilmoituksen täyttö aiheuttaa turhaa paniikkia.

Anna päätti tehdä näille haasteille jotain ja otti käyttöön Hyyran. Aluksi hän hieman mietti, että voiko näitä hänen ongelmiansa korjata digitaalisella palvelulla, mutta huomasi nopeasti, että kyllä voi.

 • Anna on automatisoinut vuokralaskutuksen ja sen seurannan.
 • Sen ansiosta hän on säästänyt merkittävästi aikaa ja mikä parasta, myöhästelevien vuokralaisten maksuista hoituu maksumuistutuksetkin automaattisesti.
 • Hänellä on kaikki asuntojensa tiedot tallennettuina yhteen paikkaan ja veroilmoituksen tekokin sujuu paljon nopeammin nykyään.

Anna hallinnoi edelleen itse asuntojaan, kuten hän haluaakin, mutta toistuvat rutiinit ja ikävät työt on automatisoitu. Tämä kaikki kustantaa vain muutaman euron kuukaudessa, joten asuntosalkun tuottokin pysyy edelleen hyvänä.

Ville Välittäjä ja moderni välitys

Ville Välittäjä on toiminut kiinteistönvälitysalalla seitsemän vuotta, ja hänelle on muodostunut jo melko kattava vakioasiakaskunta ja myös suosittelujen kautta hänelle tulee uusia asiakkaita. Ville haluaakin tarjota asiakkailleen ensiluokkaista palvelua ja hän muistaa myös kontaktoida asiakkaitaan säännöllisesti. Tällainen palvelutaso vie luonnollisesti aikaa ja vaatii sujuvat prosessit taustalle. Ja tämä onkin Villen haaste. Hän ei ole kovin järjestelmällinen ja kaikki välittäjien työkalut eivät palvele parhaalla tavalla. Ville esimerkiksi tekee muutamille hyville asuntosijoittaja-asiakkailleen vuokravälitystä, vaikkakin se tuntuu usein työllistävän yhtä paljon kuin myyntitoimeksiannot, mutta pienemällä palkkiolla. Osa asiakkaista on kysynyt myös, että tarjoaisiko Ville vuokravalvontapalvelua -välityksen lisäksi, mutta tästä hän on joutunut kieltäytymään, koska se vaatii toimivan työkalun.

Sitten Ville kuuli Hyyrasta ja päätti testata, miten puhtaasti asuntosijoittamisen digitalisointiin keskittynyt yritys ja sen sovellus voivat tukea Villeä asuntosijoittajien palvelemisessa. Lopputulos on se, että Villellä on tänä päivänä entistä enemmän sijoittajia asiakkainaan ja nykyään hän myös tarjoaa vuokravalvontapalveluita, koska Hyyran kautta se ei työllistä häntä käytännössä laisinkaan, kun asiat on automatisoitu. Villen havaitsemat edut Hyyran käytöstä ovat käytännössä:

 • Ville saa vaivatonta lisätuloa, kun tarjoaa automatisoitua vuokravalvontaa osana vuokravälityspalvelua.
 • Asuntojen uudelleen vuokraus sujuu helposti, ilman uusasiakashankintaa, koska Ville tietää Hyyran avulla, mikä on asiakkaidensa asuntojen vuokratilanne ja kohteiden tiedot ovat hallinassa.
 • Lisäksi hän voi tehdä sijoitusasiakkaan profilointia ja saa helposti lisämyyntimahdollisuuksia, kun tuntee asiakkaidensa tilanteet ja tarpeet.

Nykyään vuokravälitys on merkittävä osa Villen työtä ja tulonlähdettä, ja niihin käytettävä aika on puolittunut, jos ei enemmänkin. Kohteiden tiedot, kun on Hyyrassa tallessa ja tieto uudelleenvuokraustarpeesta on tiedossa vuokravalvonnan avulla. Villellä alkaa olla niin hyvä käsitys sijoittaja-asiakkaidensa salkuista, että hän suunnittelee jo uusien palveluiden, kuten säännöllisten salkkuanalyysien ja – katsauksien tuottamista.

Paula Pankkiiri ja asuntosijoittajan rahoitus

Paula Pankkiiri on toiminut asuntorahoittamisen asiantuntijana pankissa jo vuosia. Viime vuosina yksi trendi on ollut nouseva ja se on asuntosijoittajien määrän kasvu asiakkaina. Paulalla on useita asiakkaita, jotka tekevät tavoitteellista asuntosijoittamista hankkivat asuntoonsa uusia kohteita säännöllisesti. Näiden asiakkaiden kanssa asiointi on jatkuvaa ja esimerkiksi vakuusarvoja päivitetään tasaisesti, samoin kuin arvioidaan riskienhallinnan kulmasta vastuiden määrää.

Yksi Paulan asiakkaista on Antti. Antilla on nyt viisi sijoitusasuntoa, mutta tavoitteena kasvattaa määrä viiteentoista muutaman vuoden sisään. Antilla on salkussaan enimmäkseen uudiskohteita, mutta myös pari vanhempaa asuntoa, kuten hänen ensimmäinen oma kotinsa, jonka jätti vuokralle. Antilla on asuntoihin Paulan myöntämää lainaa, sekä taloyhtiölainoja, koska osan asunnoista hän on ostanut myyntihinnalla ja rahoittanut ne omilla säästöillään. Nämä vaikuttavat merkittävästi pankin vakuusarvostukseen (yhtiövelka pienentää vakuusarvoa, koska vastuita on muualle kuin omalle pankille).

Paula ehdotti Antille heidän säännöllisessä tapaamisessaan, että Antti ottaisi käyttöön Hyyran. Hyyra on digitaalinen palvelu, jonka avulla:

 • Paulalla on selkeämpi näkyvyys Antin koko asuntosalkkuun ja se sujuvoittaa heidän neuvotteluitaan ja luottopäätösten tekoa.
 • Hyyrassa Paula näkee myös ne kohteet, joihin hän ei ole myöntänyt rahoitusta ja ne on helpompi ottaa huomioon kokonaisasiakkuuden tarkastelussa ja vakuusarvioinneissa.
 • Lisäksi Antti saa helpotusta oman salkkunsa hallintaan ja johtamiseen, sekä salkun kasvattaminen ja uusien kohteiden syöttäminen Hyyraan on vaivatonta, kun hänellä on selkeä toimintamalli, mikä tukee hänen sijoitusstrategiaansa ja salkun kasvattamista.

Sen lisäksi, että tämä toimintamalli ja helppo digitaalinen palvelu auttavat niin Paula Pankkiiria kuin hänen asuntosijoittaja-asiakastaan Anttia heidän työssään ja arjessa, on tämä vahvistanut heidän asiakassuhdettaan entisestään. Molemmilla on selkeä näkymä Antin asuntosijoituksiin ja tieto on määrämuotoista. Myös kassavirta on tarkalleen tiedossa, kun Antti laskuttaa vuokralaisensa Hyyran kautta ja kaikki data laskuista ja niiden tilanteesta näkyy Hyyran sovelluksessa.

Paula on nykyään myös pankin sisäisissä myyntivertailuissa jatkuvasti kärjessä, kun asuntosijoittajat suorastaan jonottavat hänen tapaamisiinsa ja ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun, jossa yhdistyy hyvä henkilökohtainen palvelu ja sujuvat digitaaliset prosessit.