Ekosysteemi on sana, joka tulee vastaan yhtä useammin. Aiemmin se on linkitetty vahvasti ohjelmistokehitykseen ja uusiin teknologioihin tai ympäristöasioihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Ekosysteemissä samanhenkiset ihmiset ja/tai elementit kytkeytyvät yhteen ja pyrkivät tuottamaan yhteistyöllä enemmän arvoa kuin yksin olisi mahdollista.

Mikä sitten on asuntosijoittamisen ekosysteemi?

Se on yhtä lailla samanhenkisten ja samanlaisiin tavoitteisiin pyrkivien ihmisten, organisaatioiden, tiedon ja teknologian yhteenliittymä. Asuntosijoittaminen on sijoitusinstrumentti siinä missä pörssi- tai rahastosijoittaminenkin, mutta paljon monimuotoisempaa. Lisäksi asuntosijoittamista voi tehdä hyvin erilaisilla strategioilla ja tavoitteilla. Erityisesti tavoitteisiin pääsemisessä ja sopivien kumppanien löytämisessä auttaa juurikin ekosysteemiajattelu.

Tunnetusti yhdessä tekemällä on mahdollista saavuttaa enemmän kuin yksin. Verkostoituminen muiden asuntosijoittajien kanssa, ajatusten vaihto, eri kumppaneiden ja palveluntarjoajien hyödyntäminen asuntosijoittamisen eri vaiheissa ja tietysti rutiinien ja toistuvien tehtävien automatisointi teknologian avulla siivittävät asuntosijoittajan yleensä parempiin tuloksiin, kuin yksinäinen puurtaminen ja kaiken tekeminen itse.

Asuntosijoittamisessa yksi iso haaste on ollut se, että kaikki tieto on hyvin hajallaan ja myös erilaisia palveluita ja työkaluja joutuu etsimällä etsimään. Verkostoja ja keskustelufoorumeita alkaa olla jo ihan kiitettävästi, mutta niissäkin monesti kysellään samoja asioita ja tietoa pitää edelleen etsiä tai sitten vastaukset ovat niin töksähtäviä, että ei tee mieli kysyä apua uudestaan.

Hyyrassa meillä on koko ajan ollut selvänä visiona, että kasvatamme digitaalisen palvelumme lisäksi myös ekosysteemiä ja tuomme samanmielisiä asuntosijoittajia yhteen. Hyyra tarjoaa loistavan alustan ja pohjan rakentaa erilaisia palvelukonsepteja, tuottaa lisäarvoa asuntosijoittajille ja helpottaa vuokrauksen perusrutiineissa sekä yksityisiä asuntosijoittajia, että esimerkiksi vuokravälityspalveluita tarjoavia yrityksiä.

Asuntosijoittamisen ekosysteemi kasvaa pala palalta ja rakentuu tarpeiden pohjalta. Ensimmäisenä on selkeästi ollut tarve verkostoille ja keskustelualustoille, sen jälkeen toive on herännyt digitaalisille palveluille ja asuntoihin liittyvän pirstaleisen tiedon hallinnalle ja sujuvoittamiselle. Näiden lisäksi on havaittu tarvetta järjestelmien ja eri palveluiden keskinäiselle kommunikoinnille ja tiedon liikkumiselle sekä sopivien palveluntarjoajien löytämiselle jokaisessa asuntosijoittamisen elinkaaren eri vaiheessa. Kaikki nämä ovat asioita, joita kukaan ei voi tarjota yksin, vaan tarvitaan yhteistyötä – ekosysteemiä.

Minkälaista muuta lisäarvoa asuntosijoittamisen ekosysteemi voisi tulevaisuudessa tarjota?