Digitaalinen asuntokauppa, virtuaaliset asuntoesittelyt, sähköinen allekirjoitus. Siinä muutama esimerkki, jotka ovat viime vuosina muuttaneet kiinteistönvälittäjien työtä. Ei tarvitse olla erityinen guru tai oraakkeli, jotta voi sanoa välitysalan olevan murroksessa. Myös täysin uudenlaisia konsepteja tehdä asuntokauppaa on nähty markkinassa.

Uudet teknologiat helpottavat usein arkea ja tarjoavat työkaluja tehdä tuttuja rutiineja hieman toisella tavalla, modernimmin, ja yleensä aikaa säästäen. On myös luonnollista aloittaa uuden opettelu jostain tutusta ja ottaa vähitellen käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja. Fakta kuitenkin on, että välitysalalla olisi paljon muutakin kehitettävää kuin vain asuntojen esittelyyn liittyvien tehtävien sähköistäminen.

Kiinteistönvälitysalalla pätee niin sanottu kuukausitalous. Kauppoja juostaan kiinni yksi kerrallaan, koska niistä saatavat palkkiot tuovat leivän pöytään. Aikaa ei ole pysähtyä ja miettiä isoa kuvaa, koska se voi tehdä hetkellisesti loven tuloihin. Vaikkakin pidemmän päälle hetken pysähtyminen ja tekemisen tarkastelu uusista näkökulmista voisi tuoda helpotusta arkeen ja aivan uusia tulonlähteitä kasvattamaan omaa liikevaihtoa.

Tänä päivänä ihmiset arvostavat palvelua, saumattomuutta ja sitä, että yhdessä paikassa voi vaivatta hoitaa monta asiaa. Lisäksi asuntosijoittaminen on keskiluokkaistunut, sitä tekee yhä useampi ja yhä tavallisempi ihminen. Onko kukaan pysähtynyt kysymään heiltä, minkälaista palvelua he odottavat? Onko ylipäätään kukaan pysähtynyt miettimään, että onko asuntokaupassa keskiössä asiakas vai asunto? Ainakin prosessinäkökulmasta moni asia viittaa siihen, että keskiössä on asunto: sitä esitellään, sen toimeksiantosopimus kirjataan järjestelmään, kaupasta saatava palkkio kirjataan järjestelmään ja asunnon tiedot muutenkin dokumentoidaan useaan paikkaan. Yleisesti data, jota kerätään, liittyy sekin asuntoihin ja esimerkiksi toteutuneihin neliöhintoihin.

Voisiko nämä samat toiminnot miettiä ja dokumentoida asiakkaan kautta? Sehän saattaisi poikia ihan uutta bisnestä siinä sivussa:

  • Sijoitusasunnonostajalle voisi myydä yhden asunnon sijaan useamman, kun tuntee asiakkaan mieltymykset.
  • Yksiön ostajalle voisi tarjota parin vuoden päästä kaksioita. Kasvaville perheille isompia asuntoja jne.
  • Sijoitusasunnon ostajalle voisi tarjota lisäpalveluna asunnon vuokrausta, hallinnointia, asuntosalkun analysointia.
  • Data, jota saadaan asiakkaista, eikä pelkästään asunnoista, voi avata aivan uusia ovia.

Pysähtyminen on monesti helpommin sanottu kuin tehty. Varsinkin jos ei ole tietoa tulevasta. Kukaan ei voine silti kieltää digitalisaation mahdollisuuksia ja jo nähtyjä parannuksia monissa liiketoiminnoissa. Eikö olisikin mukavaa, että sen sijaan, että juokse kauppoja kiinni, niitä voisikin johtaa suunnitelmallisella asiakashallinnalla ja kokonaisvaltaisella palvelulla, joka tuo bisnestä useista eri lähteistä?