Numeronäppäryys ja kylmänviileä laskentakaava vaiko esteettinen silmä ja pettämättömät sisustusratkaisut? Siinä kaksi hyvin erilaista lähestymistä, vaikka kohde on sama – asuntosijoittaminen. Onko mikään muu sijoituslaji yhtä mielenkiintoinen ja kykenevä houkuttelemaan sijoittajia näin erilaisilla motivaatiotekijöillä? Entä miten rakennetaan palveluita kohderyhmälle, jossa päätöksentekoa ohjaa täysin eri lähestymistavat?

Numeronikkarit sijoittavat puhtaasti tuoton ja rahan näkökulmasta ja ehkä siksi, että asuntosijoittamista on mahdollista tehdä velkavivulla melko helposti. He eivät sijoita yhteenkään sellaiseen kohteeseen, joka ei läpäise heidän huippuunsa viritettyjä laskukaavojaan. Raha puhuu puolestaan ja yleensä tuotto-odotukset ovat korkealla, onhan kyse sijoitustoiminnasta. Itse asunto ei sen sijaan kiinnostaa tuon taivaallista, kunhan se nyt sijainniltaan ja kooltaan on järkevästi vuokrattavissa.

Esteetikot puolestaan sijoittavat asuntoihin, koska heitä kiinnostaa sisustaminen, vanhojen talojen tarinat ja kotien luominen. He innostuvat remontoinnista ja stailauksesta, he haluavat saada aikaan muutosta. Yleensä he myös sijoittavat sellaisiin kohteisiin, joissa voisivat itsekin asua. Päätöksiä tehdään tunnepohjaisesti, joskin taustalla on myös ajatus tuotosta ja ehkä pidemmän aikavälin arvonnoususta.

Oli sitten ohjaavana tekijänä numerot tai tunne, asuntosijoittajat arvostavat sitä, että heidän tarpeensa tunnistetaan ja että erilaiset palveluiden tuottajat, kuten kiinteistönvälittäjät, hallintapalveluiden tarjoajat ja teknologiayhtiöiden edustajat puhuvat heidän kanssaan samaa kieltä. Vielä parempaa on, jos nämä toimijat ovat itsekin asuntosijoittajia, silloin ymmärrys ja kyky tuottaa lisäarvoa ovat huomattavasti korkeammalla.

Vaikka motivaatiotekijät voivat olla hyvin erilaiset, yhdistää kaikkia asuntosijoittajia kuitenkin halu saada passiivista tuloa suhteellisen pienillä riskeillä. Ja usein aiheesta innostutaan niin, että salkkua halutaan kasvattaa. Ja mitä isommaksi asuntosalkku kasvaa, sitä enemmän tietoa se sisältää ja mitä enemmän tietoa on hajallaan, sitä työläämpää salkun hoitaminen on. Yhtäkkiä passiivinen tulo vaatiikin paljon aktiivista tekemistä ja seurantaa. Sisustajat viettävät kyllä mieluusti asuntojen parissa aikaa, mutta kun aletaan puhua raportoinnista, seurannasta ja dokumenttien hallinnasta, saattaa into lopahtaa. Numeronikkarit puolestaan innostuvat datasta ja sen mahdollistamasta ennustamisesta ja analyyseista, mutta kun puhutaan pakollisen tiedon hallinnasta tai vuokramaksujen aikataulujen ja muistutusten sumplimisesta, alkaa homma yleensä ärsyttää.

Asuntosijoittaminen on parhaillaan vaivatonta ja passiivisen tulon eteen ei tarvitse tehdä paljoa töitä. Sijoittajana voit keskittyä siihen, mikä sinua motivoi, oli sitten johdettavana isompi tai pienempi asuntosalkku. Tältä pohjalta on myös rakennettu Hyyra, alusta, joka palvelee niin luvuilla johtamista kuin niitä, jotka haluavat keskittää aikansa esteettisten kotien luomiseen. Me tarjoamme sinulle avaimet asuntovarallisuutesi johtamiseen, juuri niin kuin sinä haluat.

Kumpi sinua motivoi asuntosijoittajana, asunnot vai raha?