Kiinteistönvälitykseen, asuntokauppaan ja vuokraustoimintaan liittyy monia ohjeistuksia, sääntöjä ja lakipykäliä, joita tulee noudattaa. Yhtälailla näihin tapahtumiin liittyy paljon dataa ja sen hallintaa. Uudet digitaaliset sovellukset ja moderni välitys helpottavat niin välittäjien kuin vuokranantajienkin työtä, mutta niillä voidaan myös aiheuttaa paljon harmia, jos tietoturvaa, lain vaatimuksia ja ohjeistuksia ei noudateta. Hyyrassa otamme nämä asiat vakavasti ja huolehdimme tiimimme osaamisella muun muassa seuraavista asioista.

Hyyrassa vahva tunnistautuminen ja tietoturva korkealla tasolla

Tiesitkö, että Hyyraan kirjaudutaan aina vahva tunnistautumisen kautta? Meille tietoturva- ja tietosuoja-asiat ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska asuntovarallisuuteen ja erityisesti vuokrasopimuksiin liittyvä data on sensitiivistä. Haluamme tarjota turvallisen alustan niin yksityisille asuntosijoittajille kuin vuokravälitystä tai hallinnointipalveluita tarjoaville yrityksillekin. Meille asiakas on tärkein, oli kyseessä sitten meidän asiakas tai sinun asiakkaasi.

Hyvä välitystapa pähkinänkuoressa, huomioitu myös Hyyrassa

Välityslainsäädännössä säädetään, että kaikessa välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Laissa ei ole tarkemmin määritetty sitä, mitä hyvällä välitystavalla käytännössä tarkoitetaan. Hyvä välitystapa on joustava normi ja se muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat muun muassa tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan suositukset, viranomaisten ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö.

Hyyran tiimistä löytyy LKV-pätevyys ja kehitämme Hyyra-sovellusta niin, että se tukee hyvän välitystavan noudattamista ja mahdollistaa välittäjille sujuvan työskentelyn, ajantasaisen tiedon ja entistä paremman palvelun tarjoamisen asiakkailleen.

Hyvä välitystapa löytyy kokonaisuudessaan Kiinteistönvälitysalan keskusliiton sivuilta: https://kiinteistonvalitysala.fi/hyvan-valitystavan-ohjeistus/

Hyvä vuokratapa ja Hyyra

Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa sekä asianmukaisessa päättämisessä. Hyvän vuokratavan laatineet järjestöt suosittelevat sen noudattamista asuinhuoneistojen vuokrasuhteissa erityisesti silloin, kun osapuolet eivät ole sopineet mitään esiin tulevista tilanteista. Jos osapuolet ovat kuitenkin määrittäneet vuokrasuhteelle toimintatapoja, noudatetaan niitä sopimuksen mukaisesti.

Hyyra tukee toiminallisuuksillaan hyvän vuokratavan noudattamista ja mahdollistaa muun muassa vuokrasopimuksen sähköisen säilytyksen, vuokrasuhteen elinkaaren hallinnan ja myös erityisehtojen dokumentoinnin ja säilyttämisen vuokrasopimuksen liitteenä.

Lisätietoja hyvästä vuokraustavasta löytyy SKVL:n sivuilta.

#modernivälitys #kiinteistönvälitys #asuntosijoittaminen #digitalisaatio