Asuntosijoittamisessa, kuten kaikessa sijoittamisessa luvut ja numerot ovat keskeisessä asemassa. Sijoitetulle pääomalle haetaan tuottoa, jonka taso perustuu omaan sijoitusstrategiaan. Tuotto muodostuu vuokrasta ja mahdollisista muista maksuista ja kulut puolestaan vastikkeista, rahoituksesta (lyhennykset, korot, kulut), veroista ja yllättävistä menoista. Tämä on melko yksinkertaista matikkaa, vai onko sittenkään?

Yllättävät menot, mietitäänpä näitä hieman lisää. Yllätykset voivat olla kivoja, jos ne vaikuttavat tulopuoleen, mutta kulusarakkeessa yllätykset harvemmin naurattavat. Mitä sitten ovat nämä yllättävät menot? Yleensä näihin listataan taloyhtiöissä tapahtuneet muutokset, joiden vuoksi on peritty ylimääräisiä vastikkeita, korjausvelka, asunnon yllättävät korjaustarpeet, pahimmillaan perintä- tai häätötoimet. Vuokralaisen vaihtumiskustannus ei kuulu tähän osastoon, se on asuntosijoittajan peruskauraa.

Jos paneudutaan näihin yllättäviin menoihin vielä tarkemmin, voidaan tunnistaa, että esimerkiksi taloyhtiöön vaikuttavat nousevat kulut johtuvat usein jopa globaaleista haasteista. Poliittinen epävakaus, maailmantalous ja ympäristöasiat vaikuttavat energian hintoihin, raaka-aineiden hintoihin, logistiikkakuluihin ja rakentamisen kustannuksiin. Unohtamatta korkojen nousua ja yleisesti inflaatiota.

Miten asuntosijoittajan tulisi huomioida nämä asiat tuottolaskelmissaan? Alkaa näyttää siltä, että pitäisi olla jonkinmoinen oraakkeli, että voi ennustaa tulevaa ja nähdä, miten kustannukset ja korot kehittyvät tulevaisuudessa, ja sitten laskea näiden vaikutukset omaan asuntosalkkuun. Onneksi tänä päivänä asioita ei tarvitse tehdä yksin ja jokaisella asuntosijoittajalla on käsissään avaimet, jolla näitä asioita voidaan ennustaa yhdessä paremmin, nimittäin dataa.

Mitä jos kaikki tai edes iso osa asuntosijoituksiin liittyvästä datasta olisi samalla alustalla ja tästä datasta voitaisiin tuottaa tietoja kaikille asuntosijoittajille, perustuen salkkujen kehitykseen? Nythän tätä tietoa tuottavat esimerkiksi pankkien ekonomistit ja asuntosijoittajat seuraavat uutisointeja ja analyysejä erilaisilta foorumeilta. Mutta mitä jos näkisit oman salkkusi kehityksen kootusti ja voisit peilata sitä globaaleihin muutoksiin ja sen perusteella tehdä tulevaisuutesi sijoituspäätökset – aitoon tietoon perustuen?

Silloin kun päätöksiä voidaan tehdä aidosti tiedolla, voidaan olla myös proaktiivisia ja ennakoida. Sota Ukrainassa ja sen vaikutukset globaalisti herättivät myös asuntosijoittajat. Nyt reagoidaan ja mietitään, mitä omalle salkulle kannattaa tehdä, sen sijaan, että erilaisia skenaarioita olisi mietitty proaktiivisesti ja varauduttu muuttuvaan maailmaan systemaattisella asuntovarallisuuden johtamisella. Aiemmin toki tähän ei ole ollut kunnon työkalujakaan, omassa excelissä kun ei ole muuta kuin omaa dataa. Onneksi jokainen uusi ja yllättävä tilanne opettaa ja viimeistään nyt on aika siirtyä reagoinnista proaktiivisuuteen myös oman asuntosalkun kanssa.