Työelämässä puhutaan paljon tulevaisuustaidoista ja niiden vaikutuksesta yritysten arkeen, rekrytointiin ja työssä viihtymiseen. Tyypillisesti näissä keskusteluissa nostetaan esiin luovuuteen, inhimillisyyteen, leikkimiseen ja ihmisten kohtaamiseen liittyviä teemoja. Yhteisöllisyys, vastuullisuus ja merkityksellisyys ovat yhtä lailla vahvasti läsnä erityisesti nuorempien puheissa, kun mietitään, mitä työpaikalta odotetaan. Kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät myös jo laajemmin sijoitusinstrumenteissa, joten onkin mielenkiintoista, milloin nämä toiveet tai vaatimukset näkyvät vahvemmin myös (vuokra)asumisessa ja toisaalta myös asuntosijoittamisessa.

Tulevaisuuden asuntosijoittamista voi pohtia monestakin näkökulmasta. Tässä kirjoituksessa tartutaan edellä mainittuihin nuoremman sukupolven odotuksiin ja toisaalta teknologian rooliin osana asuntosijoittamista ja sen rutiineja.

Tulevaisuuden vuokranantajan näkökulmasta voisi kuvitella, että samat arvot, jotka pätevät työelämässä, alkavat näkyä vahvemmin myös asumisessa. Vuokralaiset haluavat viisaita energiaratkaisuja, ekologisia materiaali- ja rakennus/korjausratkaisuja ja vastuullisia vuokranantajia, joita on helppo lähestyä. Sen lisäksi, että kodille ja asumiselle asetetaan tietynlaisia uusiakin vaatimuksia, myös työnteon pätkäluonteisuus ja vapaus tehdä töitä, mistä haluaa, voivat hyvinkin vaikuttaa vuokra-asumiseen ja erityisesti sen yleistymiseen, vielä laajemmin, kuin olemme ajatelleetkaan. Jatkossa ihmisellä voi olla useampikin paikka, jota vuokraa ja eri vuodenaikoina. Talvet tehdään töitä Lapissa tai kaukana etelässä, keväät ja syksyt ehkä Euroopassa/kaupungeissa ja kesät maaseudulla, saaristossa, mökeillä ja niin edelleen. Nämä asumisen muutokset voivat tuoda aivan uudenlaista bisnestä myös asuntosijoittajille.

Sitten on teknologian rooli. Asuntosijoittavat tekevät edelleen paljonkin robottien työtä. Niin, meissä kaikissa asuu robotti, joka tekee rutiineja, toistuvia manuaalisia tehtäviä ja kopioi tietoja sovelluksista toiseen, tai joissain tapauksissa mapeista ja ruutuvihoista toisiin. Tämän robotin voi ”vapauttaa” teknologian ja automatisoitujen tehtävien avulla ja asuntosijoittaja voisi keskittyä niihin inhimillisiin kohtaamisiin, yhteisöllisyyteen, uuden oppimiseen ja kehittymiseen, missä ihminen on omimmillaan. Tulevaisuuden asuntosijoittaja osaa hyödyntää teknologiaa oikeissa paikoissa ja käyttää vapautuneen ajan sijoitustoimintansa kehittämiseen ja tulevaisuuden vaatimuksiin ja odotuksiin vastaavaksi.

Me elämme jatkuvassa muutoksessa. Teknologia ei ole siinä itse tarkoitus, vaan se on apu, tuki ja helpotus. Luovuus, kokeilu, innovaatiot, ne ovat keskiössä ja niihin on huomattavasti helpompi keskittyä, kun rutiinit on automatisoitu ja omaa kapasiteettia vapautettu kehittymiselle. Tulevaisuuden menestynyt asuntosijoittaja on kekseliäs ja näkee mahdollisuuksia, hän hyödyntää digitalisaation ja teknologian mahdollisuudet maksimaalisesti ja kykenee proaktiivisesti tarjoamaan niitä asumisen ratkaisuja, mitä vuokralaiset toivovat.